קיימים 16 פריטי מידע

ארגונים: עיריית כפר-סבא

סינון תוצאות
 • תקציב פיתוח (תב"ר)

  תקציב הפיתוח המאושר של עיריית כפר סבא הכולל את הנתונים: שם האגף, נושא, מספר תב"ר, שם התב"ר/הפרוייקט, סכום שאושר 2020, סכום שאושר 2021, סכום שאושר 2022, סה"כ אושר לתכנית
 • תקציב העיריה הרגיל

  תקציב עיריית כפר סבא, מספר סעיף תקציבי, שם סעיף תקציבי, הצעת תקציב, נתוני ביצוע ומס' מחלקה.
 • גינות ציבוריות

  רשימת הגינות הציבוריות בעיר כפר סבא: שם הגן, שטח הגן במ"ר, רחוב, בית, גוש, חלקה, קוארדינטות, יעוד קרקע, אתר לשימור, שכונה ואזור סטטיסטי
 • מקוואות

  רשימת המקוואות בעיר כולל שם וכתובת
 • בתי עלמין

  בתי עלמין בעיר כפר סבא כולל שם בית העלמין וכתובת
 • בתי כנסת

  רשימת בתי כנסת בעיר הכוללת את שם בית הכנסת, כתובת, ופרטי התקשרות עם הגורם האחראי על בית הכנסת.
 • תחנות רכבת

  רשימת תחנות רכבת בשטח העיר כפר סבא או בצמידות לגבולות העיר
 • גינות כלבים

  רשימת גינות הכלבים בעיר הכוללת את שם הגינה, כתובתה והערות.
 • מתחמי קניות

  רשימת מתחמי קניות בעיר הכוללת את שם המתחם, כתובת, רחוב ומס' בית.
 • בתי אבות

  רשימת בתי אבות בעיר הכוללת את שםבית האבות, כתובתו, אפיון המסגרת, וסוג המסגרת -פרטי/ציבורי.
 • גינות קהילתיות

  רשימת הגינות הקהילתיות בעיר, כתובתן ופרטי התקשרות עם רכזי הגינות הקהילתיות הפועלים בהתנדבות לטובת פיתוח הגינות והקהילה. למידע נוסף אודות הגינות הקהילתיות בכפר סבא:...
 • עמדות טעינה לרכבים חשמליים

  רשימת עמדות טעינה (AC) לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות ברחבי העיר הכוללת את שם העמדה, כתובת, רחוב, מס' בית, מספר שקעים בעמדה, Authorizations ושעות פעילות. למידע נוסף אודות עמדות...
 • תכניות עבודה עירוניות

  תכניות עבודה של עיריית כפר סבא. תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול דעת הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכי העירייה מעת לעת, ובכפוף לתקציב. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין התקציב...
 • עסקים בעלי רישיון עסק

  המאגר מכיל עסקים טעוני רישוי בעלי רישיון עסק לפי [חוק רישוי עסקים התשכ"ח (1968)]. במאגר השדות הבאים: שם העסק, רחוב, מספר בית, טלפון, תוקף הרישיון, תאריך פקיעת הרישיון, מהות...
 • פריסת מצלמות במרחב הציבורי

  עיריית כפר-סבא הכשירה מערך מצלמות עירוני למטרות בטחון, שמירה על הסדר הציבורי, ופיקוח עירוני. המערך פרוס ברחבי העיר ומתמקד בצירי תנועה, רחובות ראשיים, חניונים ואתרים מרכזיים....
 • יועצים

  רשימת כלל היועצים שהגישו בקשתם למאגר היועצים של עיריית כפר סבא אך בקשתם טרם נבחנה והיועצים שהגישו בקשתם, עמדו בתנאי הסף ונכללו במאגר היועצים. המאגר כולל יועצים לביצוע עבודות...