גינות קהילתיות

רשימת הגינות הקהילתיות בעיר, כתובתן ופרטי התקשרות עם רכזי הגינות הקהילתיות הפועלים בהתנדבות לטובת פיתוח הגינות והקהילה. למידע נוסף אודות הגינות הקהילתיות בכפר סבא: https://www.kfar-saba.muni.il/ginot-kehilatiot/

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
תדירות עדכון אחת לשנה