עיריית כפר סבא מכירה בחשיבות שיתוף הציבור במידע אודות פעילותה ורואה בשקיפות כערך מרכזי. אנו מאמינים כי שקיפות יוצרת אמון ומקדמת חדשנות מבוססת מידע. כחלק ממדיניות זו אנו שמחים להנגיש לציבור הרחב את פורטל מידע פתוח, הכולל מאגרי מידע מגוונים אודות העיר כפר סבא ופעילות העירייה. כיום, האתר כולל מאגרי מידע מגוונים מתחומיי חייו של התושב; תחבורה, חינוך, דיור, תשתיות, ביטחון, רווחה, איכות הסביבה, עסקים וכו' אשר מתקבלים מהרשות, משרדי ממשלה, תאגידים שונים ועוד. אנו מאמינים שפרויקט זה יביא תועלות רבות לקידום הרשות והעיר וזאת ע"י השגת שלוש מטרות מרכזיות:
1. הגברת האמון והשותפות בין תושבי העיר לרשות.
2. עידוד שיתופי פעולה בין הרשות ליזמים פרטיים וקידום יוזמות דיגיטליות עצמאיות.
3. ייעול תהליכי קבלת המידע מהרשות בבקשות פרטניות למסירת מידע.

קוד פתוח

בפורטל ניתן למצוא מאגרי מידע עירוניים בפורמט קוד פתוח, בטכנולוגיה מובילה (תשתית Ckan בקוד פתוח).Ckan היא מערכת רבת עוצמה לניהול נתונים שהופכת את הנתונים נגישים לכל על ידי מתן כלים לייעול פרסום, שיתוף, חיפוש ושימוש על מנת לאפשר שימוש רחב ככל הניתן במידע.

סוגי פורמטים של מאגרי המידע

המידע בפורטל מונגש בפורמטים שונים כמפורט להלן:
1. XLS – פורמט מבוסס על גיליון נתונים אלקטרוני המאפשר לבצע פעולות מתמטיות.
2. פורמטים מתוכנת AutoCad – AutoCAD הינה תוכנה מקצועית לעיצוב ושרטוט בדו ותלת מימד, המשמשת ליצירת מודלים של חלקים ושאר שרטוטים לשימוש בתעשיית הייצור. התוכנה מייצרת מספר פורמטים של נתונים אותם ניתן להנגיש בכללן: Shx, SHP.
3. XML – היא שפת סימון למסמכים המכילים מידע מובנה. XML אינו תלוי בפלטפורמה ומאפשר לכל תוכנית מחשב לעשות בה שימוש, ללא קשר לסוג החומרה או מערכת ההפעלה, ניתן לעבד את הנתונים.
4. פורמטים ממערכות GIS – בכללם ניתן למצוא קבצים מסוג: cpj ,Geo XML ,GeoJSON.
5. JSON - ראשי תיבות של JavaScript Object Notation) ) הוא פורמט טקסטואלי, הקריא לאדם, המיועד להעברת מבני מידע המורכבים מזוגות של מפתח-ערך. השימוש העיקרי של הפורמט הוא להעברת מידע בין שרת לצרכן כתחליף לפורמט XML.
6. CSV - הוא צורה לשמירת טבלאות בטקסט פשוט. בפורמט זה כל רשומה מופרדת באמצעות שבירת שורה וכל רשומה מורכבת משדות המופרדים באמצעות תו מוגדר.
7. KML - מדובר בקובץ על בסיס XML שמכיל פרטים על מיקומים גאוגרפים עבור המפות של גוגל. קבצים כאלו ניתן ליצור על ידי Google Earth.
8. URL - הוא רצף של תווים במבנה אחיד המשמש לייצוג המיקום של דפי אינטרנט וקבצים ברשת האינטרנט.