בתי עלמין

בתי עלמין בעיר כפר סבא כולל שם בית העלמין וכתובת

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ
אחראי
דוא"ל התחזוקה
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום