בתי אבות

רשימת בתי אבות בעיר הכוללת את שםבית האבות, כתובתו, אפיון המסגרת, וסוג המסגרת -פרטי/ציבורי.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
תדירות עדכון אחת לשנה