בתי אבות

רשימת בתי אבות בעיר הכוללת את שםבית האבות, כתובתו, אפיון המסגרת, וסוג המסגרת -פרטי/ציבורי.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ
אחראי
דוא"ל התחזוקה
תדירות עדכון אחת לשנה