פריסת מצלמות במרחב הציבורי

עיריית כפר-סבא הכשירה מערך מצלמות עירוני למטרות בטחון, שמירה על הסדר הציבורי, ופיקוח עירוני. המערך פרוס ברחבי העיר ומתמקד בצירי תנועה, רחובות ראשיים, חניונים ואתרים מרכזיים. ניהול מערך המצלמות העירוני נעשה תוך שמירה והקפדה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ונהלי אבטחת המידע המחמירים הנדרשים. באפשרות הציבור לפנות לעירייה בכל שאלה או הערה, באמצעות הממונה על חופש המידע בעירייה.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
תדירות עדכון אחת לרבעון