תקציב העיריה הרגיל

תקציב עיריית כפר סבא, מספר סעיף תקציבי, שם סעיף תקציבי, הצעת תקציב, נתוני ביצוע ומס' מחלקה.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
תדירות עדכון אחת לשנה