יועצים

רשימת כלל היועצים שהגישו בקשתם למאגר היועצים של עיריית כפר סבא אך בקשתם טרם נבחנה והיועצים שהגישו בקשתם, עמדו בתנאי הסף ונכללו במאגר היועצים. המאגר כולל יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות מכרזים (תשמ"ח-1987).

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
תדירות עדכון אחת לרבעון