קיימים 4 פריטי מידע

תחומים: קהילה, ספורט, תרבות פנאי

סינון תוצאות
 • בתי כנסת

  רשימת בתי כנסת בעיר הכוללת את שם בית הכנסת, כתובת, ופרטי התקשרות עם הגורם האחראי על בית הכנסת.
 • מתחמי קניות

  רשימת מתחמי קניות בעיר הכוללת את שם המתחם, כתובת, רחוב ומס' בית.
 • גינות קהילתיות

  רשימת הגינות הקהילתיות בעיר, כתובתן ופרטי התקשרות עם רכזי הגינות הקהילתיות הפועלים בהתנדבות לטובת פיתוח הגינות והקהילה. למידע נוסף אודות הגינות הקהילתיות בכפר סבא:...
 • סקר חברתי

  המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו. הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) הוא סקר שנתי שוטף הנערך החל משנת 2002, בהזמנת אגף התקציבים במשרד...