סקר חברתי

המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו. הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) הוא סקר שנתי שוטף הנערך החל משנת 2002, בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. מטרת הסקר לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה הקבועה בישראל ועל תנאי חייה. הסקר נעשה על מדגם נפשות בגיל 20 ומעלה המתחלף מדי שנה. הסקר מיועד למגוון משתמשים: קובעי מדיניות, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חוקרים, סטודנטים, תלמידים, חברות מסחריות והציבור הרחב.

הסקר נערך בבתי הנדגמים על ידי מראיינים של הלמ"ס, בראיונות פנים-אל-פנים באמצעות מחשבים ניידים (CAPI), המופעלים על ידי תוכנת "בלייז", שפותחה על ידי הלשכה הסטטיסטית ההולנדית. הראיונות נערכים בעברית, ברוסית ובערבית, ונמשכים כ-45 דקות. עבודת השדה לכל מחזור של הסקר נמשכת שנה קלנדרית, מאמצע ינואר עד לאמצע ינואר.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://surveys.cbs.gov.il/Survey/
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מאיה בר לב
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מאיה בר לב
אחראי (עברית) מאיה בר לב
תדירות עדכון אחת לשנה