קיימים 3 פריטי מידע

ארגונים: עיריית כפר-סבא

סינון תוצאות
  • תקציב העיריה הרגיל

    תקציב עיריית כפר סבא, מספר סעיף תקציבי, שם סעיף תקציבי, הצעת תקציב, נתוני ביצוע ומס' מחלקה.
  • תכניות עבודה עירוניות

    תכניות עבודה של עיריית כפר סבא. תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול דעת הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכי העירייה מעת לעת, ובכפוף לתקציב. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין התקציב...
  • יועצים

    רשימת כלל היועצים שהגישו בקשתם למאגר היועצים של עיריית כפר סבא אך בקשתם טרם נבחנה והיועצים שהגישו בקשתם, עמדו בתנאי הסף ונכללו במאגר היועצים. המאגר כולל יועצים לביצוע עבודות...