נתוני תחבורה

נתוני תחבורה שונים בין השנים 1980-2019 הכוללים: מצבת כלי רכב מנועיים לפי סוג הרכב, רכב מעורב בתאונות דרכים עם נפגעים לפי סוג הרכב, תאונות דרכים עם נפגעים לפי סוג התאונה, תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרת התאונה, נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג הנפגע וחומרת הפגיעה, נפגעים בתאונות דרכים לפי קבוצות גיל, מורשים לנהוג לפי סוג הרכב בו הם מורשים לנהוג,

המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.cbs.gov.il/he/Settlements/Pages/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/Yishuv.aspx?semel=6900&mode=Yeshuv
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מאיה בר לב
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מאיה בר לב
אחראי (עברית) מאיה בר לב
דוא"ל התחזוקה מאיה בר לב
תדירות עדכון אחת לשנה