תאונות דרכים עם נפגעים

כלל תאונות הדרכים עם נפגעים בישראל, ובעיר כפר סבא בפרט.

ניתן לייצר דוח"ות באמצעות בחירה על גבי המפה הדינאמית. לצפייה בתאונות בעיר כפר סבא בלבד, יש לבחור את שם היישוב כפר סבא בקטגורייה "חיפוש לפי עירוני/לא עירוני". המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://teunot.cbs.gov.il/teunotm/
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ מאיה בר לב
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מאיה בר לב
אחראי מאיה בר לב
דוא"ל התחזוקה מאיה בר לב
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום