האזורים הסטטיסטיים ממפקד 2008

השימוש בקבצים בנושא אזורים סטטיסטיים ממפקד האוכלוסין 2008 הינו בכפוף לרישיון שימוש שבאתר data.gov.il בכתובת https://data.gov.il/terms, ואין לעשות שימוש האסור על פי תנאי הרישיון. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד. המידע מהשכבה אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של יישובים או ישויות גיאוגרפיות אחרות ותכליתו לפרסום נתונים סטטיסטיים בלבד. הנתונים מתעדכנים מעת לעת, ולכן בדיקת עדכניותם היא באחריות המשתמש.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://data.gov.il/dataset/statistical-area-2008
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מאיה בר לב
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מאיה בר לב
אחראי (עברית) מאיה בר לב
דוא"ל התחזוקה מאיה בר לב
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום