האזורים הסטטיסטיים ממפקד 2008

השימוש בקבצים בנושא אזורים סטטיסטיים ממפקד האוכלוסין 2008 הינו בכפוף לרישיון שימוש שבאתר data.gov.il בכתובת https://data.gov.il/terms, ואין לעשות שימוש האסור על פי תנאי הרישיון. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד. המידע מהשכבה אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של יישובים או ישויות גיאוגרפיות אחרות ותכליתו לפרסום נתונים סטטיסטיים בלבד. הנתונים מתעדכנים מעת לעת, ולכן בדיקת עדכניותם היא באחריות המשתמש.

לא קיימות תצוגות לקובץ.

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון 27 ינואר, 2021
תאריך יצירת קובץ 27 ינואר, 2021
פורמט url
רישיון Open Data Commons Open Database License (ODbL)
סוג
לאילו שנים מתייחסים הנתונים 2008
מידע גאוגרפי: עמודת lat
מידע גאוגרפי: עמודת lon