מגרשי חניה | המרכז למיפוי ישראל

שכבת מגרשי חניה

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/parkinglots

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0