תחבורה ציבורית - מידע בזמן אמת

מידע בזמן אמת אודות התחבורה הציבורית במדינת ישראל ובעיר כפר סבא בפרט. המאגר מנוהל ומונגש באתר משרד התחבורה, והמידע הקיים בו הינו באחריותו.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://data.gov.il/dataset/434
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ משרד התחבורה
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ משרד התחבורה
אחראי מאיה בר לב
דוא"ל התחזוקה מאיה בר לב
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום