תחבורה ציבורית - מידע בזמן אמת

מידע בזמן אמת אודות התחבורה הציבורית במדינת ישראל ובעיר כפר סבא בפרט. המאגר מנוהל ומונגש באתר משרד התחבורה, והמידע הקיים בו הינו באחריותו.

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://data.gov.il/dataset/434
גרסה 1.0
מחבר (עברית) משרד התחבורה
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ משרד התחבורה
אחראי (עברית) מאיה בר לב
דוא"ל התחזוקה מאיה בר לב
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום