תחנות כיבוי אש | כבאות והצלה

רשימת תחנות הכיבוי הפרוסות בארץ

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/israel_fire_rescue_stations

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ
אחראי
דוא"ל התחזוקה
תדירות עדכון