מפעלים

מאגר המכיל את כלל המפעלים בישראל ופרטיהם. שדות הנתונים במאגר הם: שם, שם נוסף, מספר מזהה, מחוז, ישוב, מהות האתר ורשות מקומית. שליפה מאתר המשרד להגנת הסביבה : https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/factory?skip=0&limit=10 בכדי לקבל נתונים עדכניים אודות העיר כפר סבא יש לבצע סינון בעמודת "Yeshuv".

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://data.gov.il/dataset/factory
גרסה 1.0
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום