נתוני קורונה ליישוב | מידע לעם

קובץ נתוני תחלואת הקורונה, הבדיקות וציון הרמזור בכל היישובים בישראל מיום 1/9/2020 ועד ליום 14/10/2020

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
מחבר (עברית) מאיה בר לב
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ מאיה בר לב
אחראי (עברית) מאיה בר לב
דוא"ל התחזוקה מאיה בר לב
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום