אנטנות סלולריות פעילות | המשרד להגנת הסביבה

מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, PHI.

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/antennaactive

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור
גרסה 1.0
שם האחראי על הקובץ
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ
אחראי
דוא"ל התחזוקה
תדירות עדכון