גינות ציבוריות

קישור: https://kfar-saba.datacity.org.il/dataset/d654b5b2-b828-4da4-b940-3be535cf0d0d/resource/8d56150a-f9ad-4d56-8bf6-62d6b572856a/download/_.shp

מתוך תקציר פריטי המידע

רשימת הגינות הציבוריות בעיר כפר סבא: שם הגן, שטח הגן במ"ר, רחוב, בית, גוש, חלקה, קוארדינטות, יעוד קרקע, אתר לשימור, שכונה ואזור סטטיסטי

מקור: גינות ציבוריות

לא קיימות תצוגות לקובץ.

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון 27 אפריל, 2021
תאריך יצירת קובץ 27 אפריל, 2021
פורמט application/x-qgis
רישיון Open Data Commons Open Database License (ODbL)
סוג מפה
לאילו שנים מתייחסים הנתונים
מידע גאוגרפי: עמודת lat
מידע גאוגרפי: עמודת lon